Over Vrienden van Elektro & Installatietechniek

Eind jaren 90 gingen verschillende elektrotechnische bedrijven in de regio Nijmegen samenwerken onder de naam Vrienden van Elektro om de krapte op de arbeidsmarkt en de dalende instroom in de technische vakken op scholen samen aan te pakken. In 2008 is het samenwerkingsverband geformaliseerd door oprichting van de Stichting Vrienden van Elektro regio Nijmegen. Het doel van de stichting is als volgt in de statuten vastgelegd:
A het bevorderen- en waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van mensen die werkzaam zijn of zullen zijn in de elektrotechniek en installatietechniek;
B het bevorderen en nastreven van een optimale borging van de kwaliteit van het elektro- en installatietechnisch onderwijs.

 

In de loop der jaren zijn er belangrijke resultaten geboekt. In 2018 zijn ook installatietechnische bedrijven lid geworden. Sinds die tijd heten we Vrienden van Elektro & Installatietechniek. Op dit moment zijn bij dit zeer actieve samenwerkingsverband 13 bedrijven aangesloten. Deze bedrijven zorgen samen voor meer dan 80% van de regionale werkgelegenheid in de elektrotechnische en installatietechnische branche.